ศิลปะ..ใต้เงาจันทร์

เป็นภาพที่ลองวาดเอง ด้วยสีโปสเตอร์
วาดไว้นานแล้ว
แต่ไม่เคยคิดว่า จะเอามาโพสต์ เพราะไม่แน่ใจว่า จะพอดูได้หรือเปล่า ด้วยเป็นเพียงความชอบในงานศิลปะ ความจริงวาด
ไว้หลายภาพครับ  เป็นภาพแรเงาซะส่วนมาก

ไม่มีความคิดเห็น: